Månadens bok

I det gemensamma

Platser

redovisning av 16 skissförslag för det offentliga rummet i Stockholm på uppdrag av Statens konstråd

Platser
ISBN: 9197298042
Häftad: 110 sidor
Utgiven: 1998

Av Päivi Ernkvist, Mats Stjernstedt

Pris: 126 kr