An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 190

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

I det gemensamma : Konst, samhälle, komplexitet

Anna Nyström (red.), Anders Olofsson (red.)

Den offentliga konsten har alltid varit en viktig del av våra gemensamma platser. Just nu är konsten i de gemensamma rummen mer dynamisk än på länge. Den omfattar konst som reflekterar över samhällsförändringar, som skapar starka upplevelser, integreras i stadsomvandlade processer och skapar fysiska miljöer.

Med utgångspunkt i projekt av Statens konstråd resonerar texterna i boken kring aktuella frågeställningar och för in röster från konstnärer, beställare, arkitekter, konsthistoriker och filosofer. I det gemensamma lyfter aktuella teman som till exempel konst som samhällsspegel, stadsrum i förändring, invånare och inflytande, konst och arkitektur, konsten som berättelse samt den centrala frågan om friktion och förhandling. Bokens exempel visar att den offentliga konsten vitalt försvarar sin plats och med skörhet och kraft griper sig an samtidens stora samhällsfrågor.
I det gemensamma

ISBN 9789188031525

Soft cover

176 pages

Published 2017

Language swe

Price from SEK 190