Månadens bok

I det gemensamma

Offentlig konst - Ett kulturarv

Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst

Offentlig konst - Ett kulturarv
ISBN: 9789198094527
Inbunden: 400 sidor
Utgiven: 2014
Språk: swe

Av Karin Hermerén, Henrik Orrje

Pris: 211 kr
Med dagens perspektiv på samhällsutvecklingen i 1900-talets Sverige är det naturligt att intresset har ökat för att kartlägga den offentliga byggnadsanknutna konsten som kulturhistoriskt bevarandevärda delar av välfärdssamhällets kulturmiljöer. Den offentliga konsten ger oss kunskap om den moderna tidens samhällsförändringar och är en viktig källa till förståelse för de offentliga miljöernas betydelse som platser tillgängliga för alla i det demokratiserade Sverige.