En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

267 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Public Art (Now) : Out of Time. Out of Place

Claire Doherty (red.)

Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är utgiven av förlaget Art/Books i London och producerad av Situations i Bristol i samarbete med Statens konstråd i Stockholm och det europeiska nätverket för producenter av offentlig konst, ENPAP.

Public Art (Now) är ett viktigt referensverk för alla som är intresserade av de tankar, frågor och impulser som utgör grunden för de nya formerna av offentlig konst samt en introduktion till ett av samtidskonsten mest vitala områden.

Den offentliga konsten befinner sig i förändring. I decennier har den kännetecknats av skulpturer och permanenta konstverk på byggnader. Men under det senaste årtiondet har en rad konstprojekt kommit att ge offentlig konst en ny innebörd.

Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är den första internationella översikten av den dynamiska nya scenen för offentlig konst som växt fram på olika platser i världen under de senaste åren. I boken presenteras 40 av de viktigaste verken – från kortlivade interventioner till långsiktiga projekt – som alla utvidgar föreställningen om vad offentlig konst kan vara.

På olika sätt tar verken ett grepp om några av vår tids mest angelägna frågor, exempelvis storbolagens intrång i det offentliga rummet, följderna av den globala migrationen, den enskilda människans sociala utanförskap och möjligheten till kollektiva handlingar för att påverka våra städers framtid.

- Boken Public Art (Now) utgör en del i den diskussion som vi på Statens konstråd har drivit de senaste åren på temat Vad kan konst i offentliga rum vara?. Tidigare inlägg har vi bland annat gjort i form av offentliga samtal, affischkampanjer och den internationella konferensen Creative Time Summit: Stockholm, säger Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd.
Public Art (Now)

ISBN 9781908970176

Inbunden

256 sidor

Utgiven 2015

Språk eng

Pris från 267 kr